Garantie voorwaarden:

CHRYSLER, DODGE & RAM garantie – op een door Bijvelds geleverde RAM:

Op een nieuwe of gebruikte RAM, die u bij ons aankoopt, is voor een nieuwe RAM 24 maanden garantie, vanaf de datum van eerste ingebruikname, tot een maximum van 100.000 km ( wat u het eerst bereikt) van toepassing. Voor een gebruikte RAM gelden afwijkende garantie termijn en voorwaarden die worden omschreven bij aankoop op de verkoop overeenkomst. Onder deze Garantie zullen wij eventuele onderdelen die ten gevolge van een fabricagefout(en) defect zijn geraakt repareren of vervangen door originele of gereviseerde onderdelen.

De werkzaamheden die onder Garantie door ons worden uitgevoerd omvatten: – reparatie of vervanging van het defecte component – noodzakelijke arbeid voor de reparatie of vervanging – – levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.

De Garantie dekt geen defecten of gebreken die, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt of verergerd zijn door: – wijzigingen, reparaties of de- en montagewerkzaamheden die aan de auto niet door onze werkplaats zijn uitgevoerd of door een erkende partner – het niet tijdig uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudsbeurten (voor zover deze direct van invloed zijn op het defecte component) – modificaties aan de auto zonder onze voorafgaande goedkeuring – verwaarlozing, ongevallen, te late melding van defecten, oneigenlijk gebruik, deelname aan sportevenementen – reparaties uitgevoerd met niet originele onderdelen ( d.w.z. after-market onderdelen die niet door ons zijn geleverd). De Garantie dekt ook geen defecten die zijn veroorzaakt door normale gebruiksslijtage. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het verversen of bijvullen van oliën en andere vloeistoffen of de vervanging van de volgende slijtage onderhevige delen zoals: (banden, gloei)bougies, filters, aandrijfriemen, koppelingsplaten, remschijven en -blokken, achterremschoenen en -trommels, schokdempers, zekeringen, gloeilampen, uitlaatdelen, wisserbladen van voor- en achterruit, enz.

De garantie vervalt als een storing of klacht niet binnen redelijke tijd nadat deze zich heeft voorgedaan aan ons wordt gemeld. De garantie is niet overdraagbaar tenzij de auto wordt doorverkocht via ons aan de volgende eigenaar.

DODGE & RAM aanvullend  garantie – ( op door ons nieuw geleverde en in Nederland geregistreerde automobielen):

Als u onverhoopt met pech langs de weg staat, wilt u maar een ding: zo snel mogelijk geholpen worden. Hiervoor bieden wij u tijdens uw garantieperiode hetpechhulp plan aan die u dag en nacht, zeven dagen per week  is geldig in Nederland en 43 andere landen in Europa en verzekert van snelle en vakkundige hulp en extra services.

Service voorwaarden:

Binnen de garantie termijn van uw RAM dient deze correct te worden onderhouden met de juiste onderdelen en werkwijze en binnen gestelde termijnen. Om dit te garanderen kunt u de auto bij ons in Erp laten onderhouden of gebruik maken van een erkend service punt in uw omgeving. De noodzakelijke onderdelen kunt u bij ons aanschaffen via het service portaal. Daarna kan u een selectie maken uit een service punt in uw omgeving waar u de auto kan aanbieden voor onderhoud en wij zorgen ervoor dat uw onderdelen daar klaar liggen.

Onderhoud voor behoud van uw garantie.

Voor het behoud van garantie dient onderhoud te worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant gestelde richtlijnen.

De voorgeschreven onderhoudspakketten zijn toegespitst op de door de fabrikant voorgeschreven richtlijnen.

Er mag enkel worden afgeweken van de onderhoudsvoorschriften indien vooraf met ons is overlegt en akkoord bevonden.

Het onderhoud dient te worden uitgevoerd binnen de door de fabrikant gestelde termijnen. Er wordt hier enkel van afgeweken indien wij dit aangeven of als het wenselijk is en vooraf met ons is overlegt en akkoord bevonden.

Alle onderdelen t.b.v. reparaties, onderhoud en garantie werkzaamheden dienen te allen tijden bij Bijvelds in Erp via onze service pagina te worden besteld en geleverd. Met uitzondering van vloeistoffen, banden en klein materiaal.

Garantie werkzaamheden en reparaties.

Klachten t.b.v. garantie werkzaamheden dienen tijdig en vooraf aan het onderhoud te worden gemeld. 

Garantie reparaties worden enkel en alleen verricht door een service partner indien vooraf met ons is overlegt en akkoord bevonden.

Indien er reparaties noodzakelijk zijn onder garantie behouden wij ten alle tijden het recht om de auto terug te verlangen in onze werkplaats te Erp indien dit is gewenst.

De klant is ten alle tijden verplicht indien garantie werk moet worden verricht de auto aan te bieden in onze werkplaats te Erp indien dit wordt verlangt door Bijvelds V.O.F.

Garantie werkzaamheden worden ten alle tijden kosteloos verricht. Indien deze worden uitgevoerd bij een service partner worden de kosten niet aan de klant doorbelast tenzij anders overeengekomen.

After-market onderdelen en/of accessoires en garantie.

Alle after-market onderdelen en accessoires die niet zijn aangekocht of gemonteerd via Bijvelds en invloed hebben op levensduur en betrouwbaarheid van motor, aandrijflijn en/of carrosserie zijn uitgesloten van garantie. Gevolg schade, overmatige slijtage of preventief falen van voertuig en/of onderdelen door oorzaak van after-market onderdelendie niet zijn aangekocht via Bijvelds worden uitgesloten van garantie.

Alle after-market onderdelen en accessoires die zijn aangekocht of gemonteerd via Bijvelds vallen onder de standaard garantie. De garantie wordt verleent door de fabrikant van de desbetreffende delen en/of accessoires.

Na aankoop aangekochte after-market onderdelen en accessoires bij Bijvelds kunnen gemonteerd worden bij een service partner. Op de onderdelen wordt hierna ook garantie verleend vanuit de fabrikant. De garantie op montage wordt verleend door service partner. Deze onderdelen hebben geen invloed op de standaard garantie van het voertuig tenzij dit vooraf wordt aangegeven.

Software Tuning en Performance parts.

Alleen software modificaties t.b.v. tuning of aanpassing van snelheid begrenzer, MDS of ander fabriek opties die zijn uitgevoerd door Bijvelds of een erkend partner hebben geen invloed op garantie of een beperking indien aangegeven.